Legend Bricks討論區交流交友區 › 查看主題
本周熱帖

132

查看

0

回復
返回列表

Rank: 9

go

Chung Wai Tsang: J2安樂蝸

樓主
發表於 2016-2-1 01:00 PM | 只看該作者 | 倒序看帖 | 打印
LINK:https://www.facebook.com/groups/ ... k/1164634270230907/102 (2016-01-31 13:05)
Dhalsim Liu:

櫃造太高、太深,這樣只能儲物。
不方便搬、不方便欣賞、更不方便玩。
尤其最後一張圖示,底層地櫃黑色櫃門做儲物,本來方便視線欣賞的櫃卻不是飾櫃。


Weskar CHOI:

2


Evan Mui:

邊集?我想睇


Chung Wai Tsang:

yes


Chung Wai Tsang:

今晚 1


Sandee Liu:

Support


Chi Hang Cheng:

LEGO一年出一間大屋...佢唔夠位放 2


Kaka Wah:

正丫


Cheng Ka Wing:

竟然無一個人提到羅力威...陰公~ 4


Rachel Li:

m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=E9Vi3V8dihY 5


Chung Wai Tsang:

嘩!快過myTV


Rachel Li:

咁岩睇到 1


Wingyi Fung:

Wanhong Tam


AlecMargaret Lai:

好正呀!多謝分享!


Yaowei Tan:

香港地係甘架拉。。。 1


Hailey So:

我都睇倒,好正TOP